INSENTIV coaching / workshops                                         Een nieuw evenwicht vanuit een nieuw perspectief...

 
 
Waarom doen we de dingen op onze manier?
Vaak hebben we daar wel een verklaring voor. Onze opvoeding of bijzondere omstandigheden zijn veelgenoemde oorzaken. Klaar zou je denken want onze opvoeding kan niet worden overgedaan en omstandigheden zijn niet altijd beïnvloedbaar. En toch stellen deze verklaringen ons niet echt gerust. We blijven erover denken en praten...
 
 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 95% van wat we doen onbewust gebeurt. Dat betekent dat ons gedrag voor een heel belangrijk deel voortkomt uit onbewuste drijfveren. Onze onbewuste drijfveren bepalen hoe we omgaan met bijvoorbeeld de opvoeding die we hebben genoten. Dit verklaart ook waarom twee kinderen uit hetzelfde gezin zo verschillend kunnen reageren op de opvoeding van hun ouders. 
 
 
Wanneer we meer zicht krijgen op onze onbewuste drijfveren ontstaat er een dieper inzicht in waarom we doen wat we doen. Daarmee wordt je niet ineens een ander mens maar ontstaat een nieuw perspectief: ruimte om bij te leren, ruimte om waar je sterk in bent gericht in te zetten en ruimte om waar je last van hebt minder lastig te laten zijn. Je wordt completer, rijker, prettiger voor jezelf en anderen.
 

 

 

 

UA-39890407-1